Voorrang aan Talent   ©  2014   |   PRIVACY POLICY

STRATEGIE 

• Het ontginnen van talent bij jonge mensen waar de passie en motivatie aanwezig is.

 

• Het grensverleggend stimuleren van jonge mensen die uit een omgeving komen die van onmogelijkheden uitgaat.

 

• Het creëren van rolmodellen binnen de genoemde gemeenschappen.

Talenten die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn jonge mensen die zich in een achtergestelde positie bevinden, met name in Nederland maar ook daarbuiten (minderheden, vluchtelingen, vrouwen, probleemjongeren, asielzoekers etcetera). 

DOELGROEP 

VOORBEELDEN

• Vernieuwende projecten voor jonge mensen die in een kwetsbare omgeving zitten of een moeilijke positie hebben op de arbeidsmarkt (bv allochtonen, zie Start Foundation), maar dan meer nadruk op kansrijken.

 

• Initiatieven gericht op de positieve mogelijkheden voor ondernemen en niet op het slachtofferschap, zoals methode Krachtwerk van Federatie Opvang die zich onder andere inzet voor economische verzelfstandiging van vrouwen in de maatschappelijke opvang (als gevolg van huiselijk geweld, mensenhandel).

 

• Getalenteerde creatieve jongvolwassenen, zoals bijv. musici, vormgevers, schrijvers, songwriters, kunstenaars.