Voorrang aan Talent   ©  2014   |   PRIVACY POLICY

Wij willen het entkristal zijn voor jonge mensen met een uitzonderlijk groot talent, dat om welke reden dan ook nog niet is uitgekristalliseerd.

Ruud Rijbroek

Bestuur

Penningmeester

Het is zonde om later te moeten zeggen: "Het talent zat erin en is vergeten om eruit te komen"

Diana Kortbeek

Erik Schut 

Harry Wiechers  

Celeste Deege 

Founder / Voorzitter

Directeur / Secretaris

Founder / Vice-Voorzitter

Koos Tamminga 

Externe betrekkingen

Externe betrekkingen

Raad van Toezicht

Corinne Heijn

Jan de Roos