Voorrang aan Talent   ©  2014   |   PRIVACY POLICY

Stichting Voorrang aan Talent 

 

In kokend water kunnen we een zekere maximale hoeveelheid keukenzout oplossen. Als deze maximale hoeveelheid bereikt is heet dat verzadiging.

In koud water kan veel minder zout oplossen dan in kokend water.

Als we nu de verzadigde hete oplossing laten afkoelen kan dus niet meer alle zout opgelost blijven. Toch is het zo, dat bij zeer langzame afkoeling het zout opgelost blijft. We spreken dan van een oververzadigde oplossing. Hoe meer we het afkoelen hoe groter de oververzadiging. Als we nu in deze sterk oververzadigde oplossing een korreltje keukenzout laten vallen, vind er in een klap kristallisatie plaats van het opgeloste zout. Zo'n klein korreltje zout, dat zo'n groot effect heeft noemen we een entkristal.

 

Wij willen het entkristal zijn voor jonge mensen met een uitzonderlijk groot talent, dat om welke reden dan ook nog niet is uitgekristalliseerd.

 

Niet tot wasdom gekomen talent bevindt zich veelal in een omgeving die niet inspirerend is en het talent ontkent en onderdrukt.

Door een uitweg te bieden aan een dergelijke oververzadiging aan talent willen we bijdragen aan de ontwikkeling van het individu en aan de ontwikkeling van de omgeving van het individu.

We verwachten hiervan een sneeuwbaleffect met grote maatschappelijke relevantie.

 

Bestuur stichting Voorrang aan Talent