Voorrang aan Talent   ©  2014   |   PRIVACY POLICY

Intuïtie,  Initiëren & Inspiratie

De stichting Voorrang aan Talent  

ondersteunt getalenteerde jonge mensen die zich in een achterstandspositie bevinden, met als doel persoonlijke groei en het creëren van rolmodellen in de gemeenschap.

Wij willen het entkristal zijn voor jonge mensen met een uitzonderlijk groot talent, dat om welke reden dan ook nog niet is uitgekristalliseerd.

 

 

Intuïtie:

Centraal staat of wij geloven in de aanpak en de persoon.

Initiëren:

Wij denken in mogelijkheden en zien kansen.

Inspiratie:

Wij willen mensen laten zien dat ze meer kunnen dan ze denken.