Voorrang aan Talent   ©  2014   |   PRIVACY POLICY

Stichting Voorrang aan Talent 

DOELSTELLING

 

De Stichting Voorrang aan Talent ondersteunt jonge mensen met veel potentie die zich in een achterstandspositie bevinden, met als doel persoonlijke groei en het creëren van positieve voorbeelden voor de gemeenschap.

 

De stichting doet dit door het financieel ondersteunen van projecten in organisaties die zich richten op het ontplooien van talenten in Nederland (en daarbuiten).

 

Daarnaast bieden wij vaardigheidstrainingen, coachingstrajecten en stellen wij ons netwerk ter beschikking aan getalenteerde jongvolwassenen.

 

 

MISSIE - WIJ STAAN VOOR:

 

Het brengen van energie daar waar al energie is. Dit doen we door middel van het ondersteunen en initiëren van initiatieven die de kracht van mensen, de gemeenschap en de samenleving vergroten.

 

 

VISIE - WIJ GAAN VOOR:

 

Kansarme talenten in de samenleving een springplank bieden die als inspiratiebron en groeikern kunnen dienen voor de gehele gemeenschap. Dit heeft tot doel om een ondernemende en grensverleggende samenleving te creëren.