Voorrang aan Talent   ©  2014   |   PRIVACY POLICY

De burger in onze maatschappij is een individu met een vrije keuze, ingebed in een sociaal systeem dat eisen stelt.  Van deze eisen is elke individuele burger zich in meerdere of mindere mate bewust. Er zijn ook eisen waarvan de individuele burger zich niet bewust is.

 

Een net geborene bezit een aantal in de genen vastgelegde eigenschappen.Verder is het een schone lei en een droge spons die al het aangebodene wil absorberen. Na de geboorte wordt de nieuwe mens gevormd via de opvoeding door haar of zijn directe omgeving, door het leerproces binnen verschillende scholen, door het leven binnen de relevante sociale kring buiten de directe omgeving en door het werk.

De burger wordt dus gevormd door opvoeding, leren en werken.

 

In een aantal gebieden in de wereld  bestaan nog stammen die in volledige harmonie worden grootgebracht en hun hele leven in geluk doorbrengen. Binnen onze samenleving is het streven naar harmonie veelal verdrongen door een streven naar topprestatie, competitie, macht, geld en roem. In een dergelijke omgeving worden aan opgroeiende kinderen vaak eisen gesteld die niet in overeenstemming zijn met hun mogelijkheden en talenten.

 

Een kind floreert als het spelenderwijs en vrij kan kiezen uit het aanbod in zijn of haar omgeving.  Hiertoe zullen de ouders uiteraard een deel van het mogelijke aanbod moeten afschermen, maar niet iets opdringen waar het kind nog niet aan toe is. De beoordeling hiervan is niet eenvoudig, mede omdat dit voor elk kind verschillend is. Als ouders hun kinderen binnen een harmonische balans willen grootbrengen zullen ze zich bewust moeten zijn van deze afweging. Als er grootouders in de directe omgeving zijn kunnen zij, samen met de ouders, op deze afweging veelal een positieve invloed hebben. Goed leiderschap zal dit proces van bewustwording helpen ontwikkelen.

 

Kinderen die niet het geluk hebben in aanzienlijke mate zelf te kunnen kiezen zullen beknot worden in de ontwikkeling van hun creativiteit.

Zij zullen meer neigen te kiezen voor opgedrongen activiteiten, scholen en sociale omgeving. Naarmate deze dwang groter is zullen ze meer en langer moeten zoeken naar hun echte talenten. Hun in de tijd wisselende sociaal relevante omgeving zal ook meer moeite moeten doen om hen bij te staan in hun zoektocht. Dit geldt voor werk en privé.

 

Deze ontwikkeling kan leiden tot ongeïnteresseerdheid, zich niet gewaardeerd voelen, behoudzucht, machtsdenken en als gevolg daarvan existentiële angst.

Organisaties waarin veel van deze mensen zich bevinden zullen neigen naar efficiency boven nieuwe ontwikkelingen en dus naar grotere hiërarchie met veel managers.

In een dergelijke organisatie gaat de menselijke maat meer en meer verloren.

 

Gelukkig heeft het denken in duurzaamheid de laatste tijd een sociaal draagvlak verworven. Nieuwe mogelijkheden die goed zijn voor de ontwikkeling op onze planeet doemen op en daarmee de hoop op een werkomgeving die motiverend is.

MAATSCHAPPELIJKE VISIE